Vrouwelijke EV

Sinds begin mei begeleid het Museum Engelandvaarders een stageproject over de vrouwelijke Engelandvaarders.

Annabelle Remmerswaal, bachelor student Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht zal het onderzoek doen in het kader van haar stage. Zij gaat werken aan een document dat een overzicht zal geven over de vrouwelijke Engelandvaarders. Hun leven, routes naar Engeland, motieven en werk in Engeland worden daarin besproken aan de hand van het boek Tulpen voor Wilhelmina geschreven door Agnes Dessing, de database van het museum en andere primaire bronnen. Zij hoopt dat het onderzoek voor zowel u, om meer te weten te komen over deze vrouwen, als voor het museum belangrijke informatie zal opleveren. Op deze website worden met enige regelmaat de vorderingen van haar onderzoek en uiteindelijk het document geplaatst.

De start

-‘Ik zie een Engelandvaarder als iemand, die aan een ‘onmachtige’ situatie heeft willen ontsnappen. Dus niet vluchten, maar wegwezen om onbewust levende gevoelens tot voortzetting van strijd te kunnen bevredigen en verwezenlijken.’-
 
M. den Hartog-Vogelaar (Dessing, 48)

Op dit moment neemt de hoeveelheid informatie over de vrouwelijke Engelandvaarders voor dit onderzoek toe. Agnes Dessing noemt in haar boek 48 van de 1706 Engelandvaarders, vrouwelijke Engelandvaarders. Dit onderzoek heeft tot nu toe een totaal 69 vrouwelijke Engelandvaarders gevonden. Hiermee is het begin van een overzichtelijke tabel gemaakt. In deze tabel staan onder andere de geboorte- en sterfdata, de motieven en de taak van de vrouwen in Engeland. Naast deze tabel worden persoonlijke en bijzondere verhalen of opmerkingen zoals van mevrouw den Hartog-Vogelaar genoemd in een apart bestand. Hieronder staan twee tabellen in dit bestand komen te staan. De eerste tabel weergeeft de burgerlijke status van de vrouwelijke Engelandvaarders en de tweede tabel toont het aantal kinderen van de vrouwelijke Engelandvaarders.

(28 gehuwd, 4 verloofd, 14 ongehuwd, 2 gescheiden)

(35 kinderloos waarvan 14 ongehuwd en 4 verloofde vrouwen, 1 vrouw had 1 kind,
2 vrouwen hadden 2 kinderen, 8 onbekend, 2 gescheiden had één 3 kinderen)