Op 29 november 2019 werd in de Nieuwe kerk in Delft de sterfdag herdacht van Prins Bernhard. Rudi Hemmes en de burgemeester van Delft mevrouw Van Bijsterveldt waren bij deze bijzondere gebeurtenis.