Op 1 december werd de sterfdag van Prins Bernhard met de burgemeester van
Delft, mevrouw Van Bijsterveldt herdacht. Deze herdenking vond bij de ingang
van grafkelder  in de Nieuwe kerk plaats.

Herdenking Prins Bernhard met bezoekers