Je bent hier:

ANDRÉ HISSINK IS WEER NEDERLANDER 

Op 26 mei 2022, precies één maand voor zijn 103e verjaardag, was het officieel: André Hissink kreeg in bijzijn van zijn familie, in zijn woonplaats Perth, Canada, uit handen van de Nederlandse ambassadeur, een certificaat uitgereikt, dat zijn Nederlanderschap bevestigde. Hij mag zich weer Nederlander noemen. Dit was ongelooflijk goed nieuws. Zijn stille wens was een jaar lang de missie van Museum Engelandvaarders en het NIMH. En met het uitreiken van het certificaat was deze missie geslaagd. 

Deze oorlogsveteraan van 103 jaar, met een indrukwekkende staat van dienst (69 oorlogsvluchten), is momenteel de laatste levende stem van het RAF Dutch 320 Squadron. Zijn verhaal is te lezen in het “Digitaal Monument” van het Museum Engelandvaarders, dat samen met het NIMH het initiatief nam een verzoek tot re-naturalisatie in te dienen. 

Andre Hissink’s re-naturalisatie kreeg op 27 mei jl. aandacht in de Nederlandse en buitenlandse pers. De Telegraaf wijdde er een artikel aan. Eveneens Trouw. Ook de NOS-journalist Paulus Houthuis schreef er een mooi stuk over. Het RD (Reformatorisch Dagblad)schreef erover. De Britse pers maakte er melding van. Zelfs in Frankrijk werd het nieuws opgepikt en er was ook een uitgebreid interview met Andre Hissink op CTV National News, een Canadese Nieuwszender. 

Ik ontmoette André Hissink voor het eerst in Schaarsbergen op 25 mei 2018, toen hij tijdens een herdenkingsceremonie voor zijn “320 – collega” Edward Hoenson enige woorden sprak. Hij riep de aanwezigen op de inzet en de offers van de leden van het Dutch 320 squadron niet te vergeten. André Hissink was toen zelf 99. 

Toen ik aan hem werd voorgesteld en hem vertelde dat ik sinds kort werkte als vrijwilliger bij Museum Engelandvaarders, had ik zijn volledige aandacht. En deze ontmoeting was de opmaat naar zijn plan om ons museum te komen bezoeken. 

Dit gebeurde op dinsdag 4 juni 2019, bijgewoond door de burgemeester van Noordwijk, zijn familie, zijn vrienden, Jos Teunissen (die hem persoonlijk rondleidde), Adrie van der Knaap, belangstellenden en mijzelf. De burgemeester heette hem welkom en Adrie gaf een korte speech en overhandigde hem één van de eerste exemplaren van “Vrij” het blad geschreven door NIMH ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid. Dr. Erwin van Loo had een stuk opgenomen in dit blad over het Dutch 320 squadron en er stond een foto in van een jonge André Hissink. Een reporter van de regionale pers was er bij en een 

dag later verscheen een artikel in het regionale dagblad. En ook in de nieuwsbrief De Schakel, nummer 1, juli 2019, is aan dit bezoek aandacht besteed. 

Als 99-jarige veteraan had hij een volle agenda. Op woensdag 5 juni 2019 was hij, tijdens een indrukwekkend ceremonieel moment, op de Britse tv te zien toen hij op het erepodium in Portsmouth met collega 320’er Camille Stritzko en vele andere veteranen verscheen en er voor hen werd geapplaudisseerd door regeringsleiders, de Britse koningin en vele andere aanwezige prominenten ter gelegenheid van de 75e herdenking van D-day. 

In 2021, een dag na zijn 102e verjaardag, vertelden zijn vrienden dat hij met pijn in zijn hart moest constateren dat, hoewel hij als Nederlander was geboren, het ernaar uitzag dat hij niet als Nederlander zou sterven. Om werk te vinden na de oorlog, moest hij uitwijken naar het buitenland. En dat betekende dat hij zijn Nederlanderschap moest opgeven, iets wat hij nooit heeft begrepen. 

Jos Teunissen opperde toen om namens Museum Engelandvaarders en NIMH, een verzoek tot re-naturalisatie te doen. Dr. Erwin van Loo, werkzaam bij NIMH en tevens ambassadeur van het Museum Engelandvaarders, ging op verkenning naar de te nemen route. Die liep via brieven aan het Kabinet van de Koning en vervolgens aan de Nederlandse ambassadeur in Ottawa. Daarin maakten wij ons verzoek, ondertekend door betrokken partijen, kenbaar. De honorering hiervan op 26 mei jl. was voor André Hissink één van de grootste geschenken. 

Namens zijn familie en zijn vrienden wil ik nogmaals de betrokken mensen bij dit initiatief bedanken: Het Bestuur van Museum Engelandvaarders, Jos Teunissen, het NIMH, Erwin van Loo en Christine Teunissen, ambassadeurs van ons museum. 

En hoewel André Hissink niet heel erg mobiel meer is, hoopt hij nog steeds een keer zijn geliefde Nederland te bezoeken. 

Lang gewacht. Stil gezwegen. Nooit verwacht. Maar…..gekregen. 

Deze unieke gebeurtenis trok veel aandacht van de binnenlandse en buitenlandse pers. 

Dagblad van het Noorden: “Oorlogsveteraan Andre Hissink (103) krijgt Nederlandse Nationaliteit na bijna 70 jaar weer terug, hij wil in Canada als Nederlander sterven” …”Het Museum Engelandvaarders en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie haakten……..” Klik hier 

Trouw: “Oorlogsveteraan (102) krijgt Nederlanderschap terug” 

klik hier 

Telegraaf: “Oorlogsveteraan (102) krijgt Nederlanderschap terug”……”Het Museum Engelandvaarders en het NIMH haakten in op de wens van Hissink en dienden een verzoek in tot re-naturalisatie bij de IND…..” 

Klik hier 

CTV News Canada: “102-year-old veteran wins campaign for Dutch citizenship after a 70- year wait” 

Klik hier NOS Nieuws: “Hartewens van 102-jarige veteraan vervuld: hij is weer Nederlander” 

Klik hier News-24.fr: “Un vétéran Canadien de 102 ans remporte une bataille de 70 ans pour la double nationalité” 

Klik hier RD Reformatorisch Dagblad: Klik hier DutchNews.nl: Klik hier