Je bent hier:

Bestuursnieuws

Per 1 september is Anne-Floor van Tilburg teruggetreden als bestuurslid. Ze was verantwoordelijk voor de portefeuilles marketing en fondsenwerving. 

Het bestuur is Anne-Floor zeer erkentelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij het museum. Zo heeft ze er onder meer voor gezorgd dat de marketing en promotie van het museum structureler en op een professioneler niveau aangepakt wordt. Voor de vervanging van Anne-Floor heeft het bestuur inmiddels de vacature uitgezet en gepubliceerd.