Je bent hier:

Bestuurswisselingen

Met genoegen kunnen wij melden dat er binnen het museum enkele belangrijke bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden. Jaap Rosen Jacobsen is afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Paul Bartelings. Just Stam is aangetreden als nieuw bestuurslid.

We willen graag Jaap Rosen Jacobson bedanken voor zijn toewijding en leiderschap gedurende de afgelopen jaren. Jaap was sinds 2016 lid van het bestuur en heeft sinds 2018 de rol van voorzitter vervuld. Onder zijn bekwame leiding heeft het museum zich ontwikkeld tot een bloeiende instelling die het verhaal van de Engelandvaarders op indrukwekkende wijze tot leven brengt.

Met trots en vreugde constateert Jaap dat het museum in de afgelopen 7,5 jaar aanzienlijk succesvol is geworden. Het museum is in die periode verder geprofessionaliseerd en bezoekersaantallen zijn gegroeid tot 12.000 in 2019 (het laatste “normale” jaar voor de Corona-pandemie). De financiële situatie van het Museum is gezond en het aantal vrijwilligers blijft toenemen.

Jaap heeft de relaties met nazaten van Engelandvaarders versterkt en het museum vertegenwoordigd bij herdenkingen. Samen met Soldaat van Oranje – de musical heeft hij twee opeenvolgende jaren een groot sponsorgala gerealiseerd waarmee veel geld is opgehaald voor beide organisaties. Ook is onze collectie uitgebreid met prachtige interactieve en multimediale toepassingen, mede dankzij de steun van een grote kring van vrienden en donateurs.

Met groot enthousiasme kunnen we aankondigen dat Paul Bartelings met ingang van 5 juni 2023 de nieuwe voorzitter van het Museum Engelandvaarders is. Paul was al tijdens de initiatieffase betrokken bij het museum en sinds de opening in 2015 was hij vice voorzitter met collectiebeheer en content als portefeuille. 

Net als bij Rosen Jacobson het geval was, waren zijn vader en oom Engelandvaarders, wat zijn band met het museum nog sterker maakt. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij EY en HVG Law als directeur opleidingen. 

Paul is buitengewoon gemotiveerd om het stokje over te nemen en heeft een diepgaande betrokkenheid bij het behoud van ons erfgoed. Met zijn ervaring zal hij ongetwijfeld een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het museum.

“Ik ben trots op het Museum Engelandvaarders en zal mij ervoor inzetten dat ons museum een plek blijft waar de verhalen van de Engelandvaarders worden verteld en waar bezoekers kunnen leren over de geschiedenis van deze moedige mannen en vrouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere leden van het bestuur en de medewerkers ons museum verder te ontwikkelen en te laten groeien, zodat het relevant blijft voor huidige en toekomstige generaties. Samen zullen we werken aan het versterken van onze banden met onze bezoekers en ons museum nog toegankelijker maken voor een breder publiek.”

Daarnaast verwelkomen wij Just Stam als nieuw bestuurslid. Just heeft gewerkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, onder meer als directeur Rechtsbestel. Nu is Just gepensioneerd en woont hij in Koekange (Drenthe). Zijn grootvader Willem den Boer was verzetsstrijder en Engelandvaarder. Over diens belevenissen tijdens de oorlog heeft Just een boek geschreven, getiteld “Ook voor jouw kinderen”.

“Als kleinzoon van een Engelandvaarder heb ik al van jongs af aan belangstelling voor Engelandvaarders en ben ik onder de indruk van hun moed, drang naar vrijheid en doorzettingsvermogen. Ik heb er dan ook veel zin in om als bestuurslid bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit museum, dat op zo prachtige wijze hun verhaal levend probeert te houden.” 

Just heeft de portefeuille collectiebeheer en content van Paul overgenomen. Penningmeester Maarten Timmers Verhoeven vervult nu de rol van vicevoorzitter. 

Just Stam

Paul Bartelings