Je bent hier:

Betekenis oorlogsonderscheidingen

Verklaring van Oorlogsonderscheidingen Museum Engelandvaarders

Van links naar rechts en van boven naar beneden gezien zijn de onderscheidingen alfabetisch gerangschikt. Op de bijgevoegde foto zijn de letters afgebeeld.

Omdat er veel dezelfde onderscheidingen zijn (in klein en groot formaat) wordt bij elke identieke verwezen naar de eerste uitleg ter voorkoming van onnodige herhaling.

A, 7 kleine 

1 Kruis van verdienste voor hen die in verband met vijandelijke actie in het belang van het Koninkrijk zich hebben onderscheiden door moedig en beleidvol optreden. Directe confrontatie met de vijand is voor dit kruis geen vereiste. Door de Koning toegekend, maar kon ook door de bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten worden uitgereikt. Onder meer Erik Hazelhoff Roelfzema en Jacob de Mos kregen het kruis voor hun tocht over zee. Vaker werd het kruis uitgereikt aan personen die via de zuidelijkeroute waren gegaan zoals Servaes Aertsen, Pim de Bruyn Kops,Jan Heino Hommes, Ben Ruesink,Freddy van der Upwich, Ida Laura Veldhuyzen van Zanten en Mink Verbaan.

2 Vliegerkruis met opschrift Initiatief, Moed en Volharding. Als beloning voor Nederlandse militaire vliegers voor hun initiatief, moed en volharding in verband met een vijandelijke actie. Uitgereikt door minister van Defensie. Op verzoek van de Koningin in augustus 1941 ingesteld. Bijna 700 mannen en slechts 1 vrouw ( Ida Veldhuyzen van Zanten) kregen deze onderscheiding.

3 Verzetsherdenkingskruis. Is geen koninklijke maar een nationale onderscheiding, ingesteld in 1980 voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van het Nederlands grondgebied in WO II.

4 Oorlogsherinneringskruis. In maart 1944 ingesteld als algemene onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en bondgenoten in de krijgsmacht, handelsvloot of burgerluchtvaart hebben gediend. Met soms aparte zgn. gespen voor de verschillende krijgsverrichtingen.

5 Campaign Star, Britse militaire onderscheiding voor luchtmacht en marinepersoneel die minstens 6 maanden in dienst zijn geweest. In 1945 geïntroduceerd. De drie kleuren van links naar rechts het lint staan voor Navy, Army en Airforce. 

6 Air Crew Europe Star, Britse onderscheiding RAF-vliegers die minimaal 2 maanden in dienst zijn geweest en minstens 1 operationele vlucht boven Europa hebben gemaakt

7 Britse  Kings Medal for Courage in the cause of freedom voor eerbetoon voor strijdkrachten en koopvaardij. Minimaal 28 dagen hebben gediend tussen 1939 en 1945. Voor tientallen groepen mensen die niet voor een Oorlogsmedaille in aanmerking kwamen

B, 4 stuks

1 Miniatuur Officier in de orde van Oranje Nassau

2 Kruis van verdienste (zie A 1)

3 Oorlogsherinneringskruis (zie A 4)

4 Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

C, 7 stuks

1 Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

2 Oorlogsherinneringskruis. (zie A 4)

3 Campaign Star (zie A 5)

4 Victory Medal ( zie A 6)

5  Britse Defence Medal voor strijdkrachten in niet operationele gebieden die niet onderhevig waren aan luchtaanvallen en tenminste  3 jaar in Engeland of 1 jaar in overzeese gebieden hebben gediend

6 Britse Campaign Medal (zie A 7)

7 Britse Campaign Medal voor Normandië 

D  

Kruis van verdienste van de bond van Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers in brons zilver of goud.

E

Interallied distinguished Service Cross

F, 5 stuks

1 Oorlogsherinneringskruis. (zie A 4) Deze is voor oorlogsvluchten Arnhem, Nijmegen en Walcheren

2 en 3 Campaign Star en Victory Medal (zie A 5 en 6)

4 en 5 Britse Campaign medailles (C 5 en A 7)

G 

Verzetsherdenkingskruis, groot (zie A 3)

H 

Verzetsherdenkingskruis, klein (zie A 3)

I 

Oorlogsherinneringskruis (zie A 4) Deze is voor krijg te land en Normandië 1944

J 4 stuks

Britse onderscheidingen ( zie F 2 t/m 5)

K

Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

L 7 stuks

1 Oorlogsherdenkingskruis (zie A 4)

2 Verzetsherdenkingskruis  (zie A 3)

3 en 4 Campaign Star en Victory Medal (zie A 5 en 6)

5 en 6 Campaign Medals (zie C 5 en 6)

7 Speld met Kroontje en baton behorend bij Oorlogsherinneringskruis

M

Herinneringsmedaille landing Normandië 6 juni 1944 Utah en Omaha beach

N

Bronzen Kruis, voor moedig en beleidsvol gedrag door burgers en militairen t.o.v. de vijand. Ingesteld op 11juni 1940 en toegekend door de Koning(in). 2940 maal toegekend. Van Engelandvaarders die over zee kwamen kregen er 119 het Kruis, maar vreemd genoeg niet iedereen.

O 5 stuks

1 Oorlogsherinneringskruis (zie A 4) met verschillende gespen voor varen in oorlogstijd middellandse zee, Azië en zuid Pacific

2, 3 en 4 Campaign Star medals voor 1939-1945, Atlantic en Birma ( zie A 5)

5 Victory Medal ( zie A 6)

P

Oorlogsherdenkingskruis (zie A 4) Deze met gesp van mei 1945 Nederland

Q

Bronzen Kruis (zie N)

R

Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

S 4 stuks

1 Kruis van verdienste (zie A 1)

2 Vliegerkruis (zie A2)

3 Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

4 Brits onderscheiding Campaign Medal (zie C 5)

T 4 stuks

1 Kruis van verdienste (zie A 1)

2 Vliegerkruis (zie A 2)

3 Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

4 Victory Medal 1939-1945 (zie A 6)

U

Onbekend met farao afbeelding

V

Verzetsherdenkingskruis (zie A 3)

W 2 stuks

1 Kruis van verdienste (zie A 1)

X

2 Oorlogsherinneringskruis,  ( zie A 4)met gespen Koopvaardij, mei 1945,Middellandse zee, Oost Azië en Zuid pacific

Y

Normandië Utah en Omaha beach

Z

Langdurige trouwe dienst

A1 7 stuks ( rechts onderaan)

1 verzetsherdenkingskruis (zie A 3) 15.300 toegekend

2 oorlogsherinneringskruis (zie A 4)

3 Campaign Star

4 Victory medal ( Germany Star)

5 Britse Defence Medal ( zie C 5)

7 Britse Campaign Medal voor Normandië ( zie C 7)

Onderste rand rechts: uniform batons behorend bij onderscheidingen als vervanging voor draagmedailles