herdenking kranslegging loenen 2024
Je bent hier:

Herdenking 4 mei op Nationaal Ereveld Loenen

herdenking kranslegging loenen 2024
Herdenking & kranslegging 4 mei 2024
Gedenkbord Engelandvaarders
Gedenkbord ter herinnering aan Engelandvaarders die hun leven lieten voor Koningin en vaderland.

Op 4 mei legden Maarten Timmers Verhoeven en Paul Bartelings namens De Engelandvaarders een bloemstuk tijdens de herdenking op het Nationaal Ereveld Loenen. Een bijzondere plek. Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens internationale (vredes)missies. De graven op het ereveld liggen bijna onopvallend verspreid over een bosgebied. Hier zijn geen rechte rijen met kruisen, maar graven, ingericht met liggende stenen. Er staat daar ook een kapel waar het gedenkbord hangt ter herinnering aan Engelandvaarders die hun leven lieten voor Koningin en vaderland.

Er waren toespraken van Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, en Jaap Smit, president van de Oorlogsgravenstichting. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de levensverhalen van verzetsstrijders Anda Kerkhoven en Karel van Berckel.