Je bent hier:

IN MEMORIAM MINK FERWERDA 

Op 102-jarige leeftijd overleed op 5 mei jl. Engelandvaarder Mink Ferwerda. Als 20-jarige werkte hij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij. Toen de scheepvaart nagenoeg tot stilstand kwam, raakte hij zijn baan kwijt en ging hij in een ziekenhuis werken. In 1943 vertrok hij naar Engeland, maar hij bleef steken in Frankrijk. Na de invasie werkte hij korte tijd als tolk voor het Amerikaanse leger, later bij de Dutch Welfare Unit in Leuven. Na de capitulatie van nazi-Duitsland voerde hij in het grensgebied boven Arnhem controles uit. Een van zijn laatste wensen – een nieuw bezoek aan Museum Engelandvaarders, waar hij op 25 september 2020 tot zijn grote voldoening enkele uren doorbracht – kon vanwege de coronabeperkingen helaas niet in vervulling gaan. Maar dat het museum zijn verhaal en dat van zijn echtgenote Roos Wolf een plek geeft, vond hij geweldig.