Je bent hier:

Noordwijk eert Engelandvaarder Eddie Jonker

gn-vuurtoren

Op donderdag 17 November reikte burgemeester van Noordwijk, Jan Rijpstra, in het Museum Engelandvaarders de Zilveren Vuurtoren Noordwijk uit aan Eddie Jonker. De heer Jonker was een Nederlandse Engelandvaarder. In 1943 vertrok hij met negen anderen in een bootje naar Engeland. Na een zware tocht van vijf dagen kwamen ze in Engeland aan. De heer Jonker kreeg een vliegopleiding en werd instructeur bij de Royal Air Force.

In Noordwijk zijn bunkers bewaard gebleven die volop aan deze tijd herinneren. In één van deze bunkers is het museum Engelandvaarders gehuisvest. De heer Jonker heeft aan de realisatie van het museum een grote bijdrage geleverd, met name waar het gaat om het bijeen brengen van de benodigde financiën. Door zijn goede relaties met enkele private fondsen is extra financiële steun voor het museum gerealiseerd. Deze relaties komen voort uit de functies die de heer Jonker heeft bekleed in het bedrijfsleven in Twente (onder andere Vredestein), maar ook uit zijn jarenlange lidmaatschap van het Genootschap Engelandvaarders en zijn contacten binnen het voormalige verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het proces om te komen tot een museum voor de Engelandvaarders was complex en verliep niet zonder hobbels. Het is zeker mede aan de enorme ervaring van de heer Jonker als ondernemer te danken dat het museum in 2015 door Koning Willem Alexander kon worden geopend. Tot aan de opening was de heer Jonker voorzitter van het bestuur van de Stichting Museum Engelandvaarders. Vanwege zijn grote inzet om te komen tot dit voor Noordwijk belangrijke museum, ontvangt hij uit handen van de burgemeester de zilveren vuurtoren.