Je bent hier:

Op verzoek van Hare Majesteit. De oorlog van Wiardi Beckman

Waarom wenste koningin Wilhemina de overkomst van sociaaldemocraat Herman Bernard ‘Stuuf’ Wiardi Beckman naar Engeland? Die belangrijke vraag komt nadrukkelijk aan de orde in Op verzoek van Hare Majesteit.

Becker & Becker, Boom 2020 (ISBN 9789024431410) 

In dit uitstekend geschreven en goed gedocumenteerde boek wordt het korte (1904-1945) maar indrukwekkende leven beschreven van de man die alles in zich had om premier van Nederland te worden. Deze Oranjegezinde sociaaldemocraat was voor de oorlog één van de drijvende krachten bij de vernieuwing van de SDAP en sinds 1937 Eerste Kamerlid. In tegenstelling tot veel van zijn partijgenoten zag hij tijdig het gevaar in van Nazi-Duitsland en was hij vanaf 1938 verklaard voorstander van investeren in de landsverdediging. Zijn contact met de koninklijke familie stamde uit datzelfde jaar: in het kader van diens oriëntatie op de Nederlandse samenleving maakte hij kennis met prins Bernhard. Tijdens de Meidagen van 1940 maakte Beckman deel uit van de Generale Staf en de stap naar het verzetswerk was voor hem een logische voortzetting van de strijd. Geen gewapend verzet, maar door het kweken van een verzetsmentaliteit: hij schreef voor de in 1940 opgerichte illegale krant Het Parool en hield lezingen door het hele land. Alles komt in een stroomversnelling als zich op 25 november 1941 een geheim agent uit Engeland bij hem aandient, met een persoonlijk verzoek van koningin Wilhelmina. Vanaf dat moment is het verhaal van Wiardi Beckman niet meer los te zien van het Soldaat van Oranje-verhaal. Samen met Peter Tazelaar begeeft hij zich keer op keer naar het Scheveningse strand, in de hoop door een Britse Motor Gun Boat te worden opgepikt. Uiteindelijk met fatale afloop. Ik vind het knap hoe de auteurs met een frisse blik deze gebeurtenissen beschrijven. Bijzonder interessant is bijvoorbeeld het hoofdstuk over de naoorlogse Parlementaire Enquête, en dan vooral over de gemiste kansen in de vraagstelling. Dit boek is een prachtig eerbetoon aan één van de grootste verzetsmensen, een gigant die na de bevrijding ongetwijfeld een grote rol zou hebben gespeeld.