Rie Stokvis Knapper
Je bent hier:

Brieven en foto’s van Rie Stokvis-Knapper

Op 9 september ontving het museum uit handen van Monique Guldemond twee mappen met documenten van haar oudtante Rie Stokvis-Knapper, die ten tijde van de bevrijding samen met Erik Hazelhoff Roelfzema en Peter Tazelaar adjudanten van koningin Wilhelmina waren. Het museum heeft deze documenten in bruikleen gekregen om ze te scannen, zodat ze gebruikt kunnen worden voor onderzoek.

Na een reis door Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Curaçao en de Verenigde Staten kwam Rie Knapper in november 1942 als Engelandvaarder in Londen aan. In februari 1943 werd haar daarvoor het Kruis van Verdienste toegekend. In Londen was ze betrokken bij de oprichting van het Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps. In mei en juni 1944 maakte ze een reis naar Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten om vrijwilligers en fondsen te werven voor hulpverlening in Nederland na de bevrijding. Na de bevrijding woonde ze als adjudant van koningin Wilhelmina enkele weken in villa Anneville bij Breda, waar de koningin een tijdelijk onderkomen had.

Het museum is mevrouw Guldemond erkentelijk dat ze de documenten in bruikleen heeft gegeven en zal op basis daarvan in een komende Nieuwsbrief een verhaal aan Rie Stokvis-Knapper wijden.

Rie Stokvis Knapper