Je bent hier:

Vrouwelijke Engelandvaarders

De groep vrouwen die naar Engeland vertrok, was relatief klein. Van alle Engelandvaarders was maar een kleine 3% vrouw. Volgens historica Agnes Dessing, is een van de redenen daarvoor dat zij door hun rol als huisvrouw en moeder minder toekwamen aan het verzet. De vrouwen die de riskante tocht ondernamen en Engeland bereikten, vervulden na aankomst ook een andere rol dan mannen. Vrouwen mochten in die tijd niet in het leger en de meeste vrouwen namen na aankomst administratieve taken op zich.

Vrouwelijke Engelandvaarders,
helpers en het verzet

Filmpjes over vrouwelijke Engelandvaarders

Interview Ellis Maud Brandon

In dit document staan vrouwelijke Engelandvaarders, helpers en ‘overig’ vrouwen centraal. Ter aanvulling op de tabel en de website worden hun verhalen toegelicht. Het beeld van deze vrouwen, hun reis, hun motieven, de verhoren en hun leven in Engeland worden getoond. Hun verhalen worden onder andere door quotes vermeld.

Downloaden