Je bent hier:

Genootschap

In 1969 werd de Stichting Genootschap Engelandvaarders  opgericht. Doel was het onderling contact tussen Engelandvaarders te bewaren, charitatieve en andere steun te verlenen aan Engelandvaarders en hun maatschappelijke belangen te behartigen.
De belangenbehartiging spitste zich na 1978 toe op hulp aan Engelandvaarders die meenden in aanmerking te komen voor een buitengewoon pensioen (voor verzetsdeelnemers).
Het Genootschap organiseerde landelijke reunies die in het verleden dikwijls werden bijgewoond door de Beschermheer van het Genootschap, wijlen Prins Bernhard.
Voorzitters:
1969-1979 H.P.Linthorst Homan
1979-1981 M.S. Kamminga
1981-1987 F.Th.Dijckmeester
1987 – 2018 R.W. Hemmes

Het Genootschap werd in 2018 opgeheven.