Je bent hier:

Steun ons

Alleen met steun van particulieren, bedrijven en fondsen kan het museum, naast de dagelijkse kosten, de collecties behouden en uitbreiden, tentoonstellingen organiseren en het educatieve programma voor de jeugd door ontwikkelen. Het museum is een actieve culturele stichting, met de ANBI status en het gaat graag bijzondere en langdurige relaties aan. Steun van vrienden, sponsoren en begunstigers is van groot belang. Voor vragen over donaties, sponsoring of andere vormen van samenwerking kun je ons mailen: info@museumengelandvaarders.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vriend van het museum

Als vriend van het museum heb je onbeperkt toegang en word je op de hoogte gehouden van wat er in en rondom het museum gebeurt. Met de jaarlijkse bijdrage geef je structurele steun en stel je het museum in staat de herinnering aan de Engelandvaarders levend te houden.

 

Donateurs

Elke gift, groot of klein, draagt bij aan het levend houden van de herinnering aan de Engelandvaarders. Door jouw donatie help je het Museum Engelandvaarders dit te bewerkstelligen.

Donaties zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Klik hier voor meer informatie over giften aan goede doelen. De Stichting Museum Engelandvaarders is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 852991174.

Je kunt je donatie overmaken naar rekening NL82RABO0139217150 t.a.v. Stichting Museum Engelandvaarders o.v.v. Donatie.

Nalatenschap

Als je een nalatenschap overweegt aan het Museum Engelandvaarders, kan dit vrij van erfbelasting. Het museum is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en onder bepaalde voorwaarden kun je ook belastingvrij schenken. Als je behoefte hebt aan persoonlijk advies is het bestuur daar graag toe bereid. Je kunt de bestuursleden bereiken via e-mailadres info@museumengelandvaarders.nl

De bijdrage komt volledig ten goede aan het werk van het Museum Engelandvaarders te Noordwijk.