Vrouwelijke Engelandvaarders

Pasfoto's van vrouwelijke engelandvaarders

Sinds begin mei begeleidt het Museum Engelandvaarders een stageproject over de vrouwelijke Engelandvaarders.

Annabelle Remmerswaal, bachelor student Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht zal het onderzoek doen in het kader van haar stage. Zij gaat werken aan een document dat een overzicht zal geven over de vrouwelijke Engelandvaarders. Hun leven, routes naar Engeland, motieven en werk in Engeland worden daarin besproken aan de hand van het boek Tulpen voor Wilhelmina geschreven door Agnes Dessing, de database van het museum en andere primaire bronnen. Zij hoopt dat het onderzoek voor zowel u, om meer te weten te komen over deze vrouwen, als voor het museum belangrijke informatie zal opleveren. Op deze website worden met enige regelmaat de vorderingen van haar onderzoek en uiteindelijk het document geplaatst.

De start

-‘Ik zie een Engelandvaarder als iemand, die aan een ‘onmachtige’ situatie heeft willen ontsnappen. Dus niet vluchten, maar wegwezen om onbewust levende gevoelens tot voortzetting van strijd te kunnen bevredigen en verwezenlijken.’-
M. den Hartog-Vogelaar

De informatie over de vrouwelijke Engelandvaarders, zoals de opmerking van M. den Hartog-Vogelaar, is door het onderzoek toegenomen. Agnes Dessing noemt 48 van de 1706 Engelandvaarders, vrouwelijke Engelandvaarders. Dit onderzoek komt echter voorlopig tot een totaal van 69 vrouwelijke Engelandvaarders. Deze en andere gegevens zijn daarnaast het begin van een overzichtelijke tabel over de vrouwelijke Engelandvaarders. In deze tabel staan onder andere de geboorte- en sterfdata, de motieven en de beroepen van de vrouwen in Engeland. Deze gegevens worden toegelicht in een document waar persoonlijke verhalen van en over de vrouwelijke Engelandvaarders aan bod komen. Hieronder staan twee tabellen die ook in dit document worden besproken. De eerste tabel weergeeft de burgerlijke status van de vrouwelijke Engelandvaarders. De tweede tabel toont het aantal kinderen van de vrouwelijke Engelandvaarders. De eerste versie van de tabel en het document worden medio september 2019 op de website geplaatst.

Burgelijke status Vrouwelijke Engelandvaarders

(28 gehuwd, 4 verloofd, 14 ongehuwd, 2 gescheiden)

Tabel vrouwelijke engelandvaarders

(35 kinderloos waarvan 14 ongehuwd en 4 verloofde vrouwen, 1 vrouw had 1 kind,
2 vrouwen hadden 2 kinderen, 8 onbekend, 2 gescheiden had één 3 kinderen)

Het document en de tabel

Filmpjes over vrouwelijke Engelandvaarders

Interview Ellis Maud Brandon